Darowizny dla Towarzystwa można składać:

Konto bankowe:
15 9107 0007 2001 0010 3567 0001    BS Radymno


Canada

——
USA

—–
Strefa EURO

—–
Polska

—-
Wielka Brytania