zagiel-logo1

Towarzystwo Kulturalno-Sportowe „ŻAGIEL” Radymno
e-mail: zagiel@zagiel.org

Prezes zarządu: Zdzisław Koniuch
Sekretarz: Małgorzata Krupa
Skarbnik: Grażyna Wojtowicz
Członkowie zarządu:
Marek Broda
Piotr Kalisz