Darowizny dla Towarzystwa można składać:

Konto bankowe:
15 9107 0007 2001 0010 3567 0001    BS Radymno

             CANADA
/td>

                 USA

        POLSKA

 
        IRLANDIA

 

      HISZPANIA

 

 

   WIELKA BRYTANIA

 

 

           NIEMCY

        FRANCJA

      STREFA EURO